Trzy pojęcia związane z instrumentami, które warto znać

Instrumentoznawstwo, organoznawstwo, instrumentologia – czym są te trzy ewidentnie związane z muzyką pojęcia? Dowiesz się o tym z naszego wirtualnego informatora.
Instrumentoznawstwo
Jest to dyscyplina artystyczna, która opiera się na połączeniu teorii dotyczącej poszczególnych instrumentów muzycznych wraz z praktyką, a więc sztuką grania na nich. Jest to z jednej strony zwrócenie uwagi na to, jak wyglądają i brzmią współczesne instrumenty, a z drugiej nie lekceważy się, ale wnikliwie bada również dawne instrumentarium muzyczne. Pod uwagę brana jest konstrukcja, budowa, miejsce pochodzenia itd. Dziedzina tu opisywana to przedmiot, który wykładany jest w szkołach muzycznych, zwłaszcza na etapie średnim.

Organoznawstwo
Ta dziedzina okazuje się być jednym z kluczowych elementów instrumentoznawstwa. Jest to także wyspecjalizowany dział sfery instrumentologii. Najważniejsze okazuje się tu analizowanie pracy, systemu i mechanizmu działania instrumentów organowych, ze szczególnym naciskiem oczywiście na reprezentujące całą kategorię muzyczną organy. Jest to dział bardzo silnie rozbudowywany, ponieważ istnieje spora grupa elementów budowy takich instrumentów. Zwłaszcza w grę wchodzi tu silne zróżnicowanie pod względem rodzaju zastosowanych piszczałek. Odmienności tyczą się też budowy traktury oraz uzyskiwanych w ten sposób dźwięków.
Instrumentologia
Inaczej tę dziedzinę określa się mianem organolologii. Jest to sfera wyodrębniona w obrębie muzykologii, jaka zajmuje się badaniem historii instrumentów muzycznych. Ponadto badacze działający w tym zakresie szczegółowo przyglądają się także rozwojowi konstrukcji poszczególnych sprzętów muzycznych, ich walorom odtwórczym czy też możliwościom akustycznym i technice produkcji dźwięków oraz określonym klasyfikacjom.