Instrumenty muzyczne

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości. Na przestrzeni kolejnych stuleci zaczęto wytwarzać coraz to nowsze rodzaje instrumentów muzycznych, które miały służyć utrwalaniu dźwięków, melodii, a tym samym pozwoliły na przekazywanie tradycji, zwyczajów z rodu na ród i z pokolenia na pokolenie.
Instrumenty strunowe
Wydziela się generalnie kilka podstawowych kategorii instrumentów muzycznych, z czego za zdecydowanie najbardziej powszechne uznać trzeba instrumenty strunowe. Pojęcie to jest często kojarzone także z określeniem bardziej profesjonalnym i stosowanym wielokrotnie przez muzykologów- chordofony. W ten sposób inaczej określa się tę kategorię instrumentów. Jak wskazuje już samo nazewnictwo, instrumenty te wytwarzają dźwięk poprzez wprowadzanie w ruch struny. Każdy wydobywany z takiego instrumentu ton, to efekt drgania instrumentu. W obrębie tej grupy można jednakże mówić też o specyficznym podziale wewnętrznym na szereg rozmaitych podkategorii. wiązanki pogrzebowe wilanów I tak warto wspomnieć o instrumentach strunowych smyczkowych – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, a także szereg ich innych odmian. Do tego dochodzą szarpane instrumenty strunowe, na przykład lira, mandolina, gitara, klawesyn czy harfa bądź lutnia. Młoteczkowe natomiast to fortepian, pianino, węgierskie cymbały.

Instrumenty dęte
Jako instrumenty dęte określa się innymi słowy grupę aerofonów. Ich dźwięczenie wiąże się zaś z drganiem słupa powietrza. W tym zakresie też można mówić o podziale wewnętrznym na dęte instrumenty drewniane, w tym flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, a także dęte blaszane- trąbka, puzon, tuba oraz dęte klawiszowe – organy.
Instrumenty perkusyjne
Na koniec jeszcze krótka wzmianka o perkusyjnych instrumentach, w których dźwięk produkowany jest w efekcie drgania korpusu instrumentu lub całego instrumentu. Wydziela się błonowe czy też samobrzmiące przyrządy tego rodzaju.