Instrumenty jako przekaz tradycji

Instrumenty muzyczne

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości. Na przestrzeni kolejnych stuleci zaczęto wytwarzać coraz to nowsze rodzaje instrumentów muzycznych, które miały służyć utrwalaniu dźwięków, melodii, a tym samym pozwoliły na przekazywanie tradycji, zwyczajów z rodu na ród i z pokolenia na pokolenie.

Pojęcia, które warto znać!

Instrumentoznawstwo - Jest to dyscyplina artystyczna, która opiera się na połączeniu teorii dotyczącej poszczególnych instrumentów muzycznych wraz z praktyką, a więc sztuką grania na nich.
Organoznawstwo - Ta dziedzina okazuje się być jednym z kluczowych elementów instrumentoznawstwa. Jest to także wyspecjalizowany dział sfery instrumentologii.
Instrumentologia - Inaczej tę dziedzinę określa się mianem organolologii. Jest to sfera wyodrębniona w obrębie muzykologii, jaka zajmuje się badaniem historii instrumentów muzycznych.