Instrumenty dęte – informacje w pigułce

Instrumenty dęte to jedna z najpopularniejszych rodzajów instrumentów muzycznych w ogóle. W ich obrębie wyszczególnia się jeszcze dodatkowy podział na specyficzne podkategorie, o których więcej dowiecie się z lektury dalszych części tekstu.
Drgający w środku słup powietrza
Wydobycie z instrumentu dętego dźwięku jest możliwe poprzez wprowadzenie w drgania wewnątrz instrumentu słupa powietrza. Istnieje bardzo szerokie spectrum wydobywanego z tej kategorii przyrządów muzycznych dźwięku, jaki jest mocno zróżnicowany pod względem wysokości. W tym przypadku niezbędne okazuje się zwłaszcza zwrócenie uwagi na długość rury, jaka konstruuje instrument. Jeżeli ten element jest bardzo długi, wówczas z instrumentu wydobywa się niski dźwięk. Kiedy natomiast rura jest krótsza, wtedy dźwięki są znacząco wyższe, bowiem dochodzi do znaczącego zredukowania wysokości słupa powietrza. Oczywiście to zmniejszenie jest uzależnione od tego, z jakim rodzajem instrumentu mamy do czynienia.

Barwa zależna od?
To, jaka będzie wydobywająca się z instrumentów dętych barwa dźwięków jest uzależnione w największym stopniu od tworzywa, z jakiego są robione konkretne instrumenty. Ponadto, poza materiałem wytwórczym, bardzo istotny jest też rodzaj zastosowane wibratora, czyli źródło dźwięków oraz metoda wykonania zadęcia. To, w jaki sposób dźwięk zostaje zaś wybrany zależne jest od otwierania czy też wręcz odwrotnie- zamykania otworów znajdujących się wzdłuż rury. Przykładem jest tu klarnet oraz flet. Z kolei niekiedy wpływ ma zmienianie odcinków rur o rozmaitych długościach, co dzieje się za pośrednictwem wentyli – trąbka. Jeszcze inny sposób to regulowanie długości rury poprzez wykorzystanie w tym celu tak zwanego suwaka, a tak jest chociażby w puzonach.