Czym są chordofony?

Chordofony to rodzaj instrumentów muzycznych, które obejmują szereg rozlicznych przyrządów zakwalifikowanych do zestawienia Curta Sachsa i Ericha M. von Hornbostela.
Na czym polega ich specyfika działania?
Chordofonami określa się całą grupę instrumentów, jakie są wydzielane w zakresie podziału instrumentologicznego. W nich cechą dominującą okazuje się fakt, iż jako źródło dźwięku, czyli innymi słowy funkcję wibratora pełni struna. Struna ta jest wprowadzana w drganie, a do tego dochodzi przede wszystkim w momencie, gdy grający doprowadzi do właściwego rozciągnięcia owej struny między dwoma punktami. Nierzadko w odniesieniu do chordofonów stosuje się także bardziej nam znaną terminologię, a mianowicie pojęcie instrumentów strunowych.

Charakterystyczny podział
To, w jaki sposób dzieli się instrumenty muzyczne z kategorii chordofonów uzależnione jest chociażby od aspektu wydobywania dźwięku. Biorąc ten czynnik pod uwagę, należy mówić o instrumentach smyczkowych, do jakich zalicza się skrzypce, instrumentach szarpanych, w tym gitara, a także instrumentach uderzanych. Te ostatnie są podzielone na trzy odmienne kategorie- ręczne, tangetowe, młoteczkowe. Idealnym przykładem ręcznych są chociażby cymbały, tangetowe to klawikord, z kolei młoteczkowe to fortepian. Innym czynnikiem podziału instrumentów tu omawianych jest tez systematyka. Taką propozycję klasyfikacji chordofonu zaproponował Hornbostel-Sachs, który wyszczególnił w obrębie chordofonów dwie nadrzędne grupy – instrumenty z rezonatorem, a także instrumenty bez rezonatora, który miałby pełnić rolę nadrzędnej, podstawowej części instrumentu.