historia

1. Początki instrumentu Pierwsze ślady gitary pochodzą z starożytnego Egiptu, gdzie używano prostych strunowych instrumentów. W starożytnym Egipcie pojawiły się pierwsze ślady gitary w postaci prostych strunowych instrumentów. Były one wykorzystywane do towarzyszenia śpiewom i tańcom. Choć były prymitywne, stanowiły początek ewolucji tego instrumentu muzycznego. W czasach średniowiecza gitara rozwijała się w Europie, zyskując popularność […]